Değerlik ve yük arasındaki temel fark, değerlik bir kimyasal elementin başka bir kimyasal element ile birleşebilme yeteneğini gösterirken, yük kimyasal bir element tarafından kazanılan veya çıkarılan elektron sayısını gösterir.

Geçerlilik ve yük, her iki terimin de bir kimyasal elementin reaktivitesini tanımladığı için yakından ilgilidir. Değerlik, bir elementin, özellikle yer değiştirebileceği veya birleştirebileceği hidrojen atomlarının sayısıyla ölçülen birleştirme gücüdür. Öte yandan, bir atomun yükü proton sayısı eksi bir atomdaki elektron sayısıdır.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark
2. Valency nedir
3. Ücret nedir
4. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo şeklinde Formda Değerlik ve Yük
5. Özet

Valency nedir?

Değerlik, bir elementin, özellikle yer değiştirebileceği veya birleştirebileceği hidrojen atomlarının sayısıyla ölçülen birleştirme gücüdür. Kimyasal bir elementin reaktivitesinin bir ölçüsüdür. Bununla birlikte, sadece atomların bağlantısını tarif eder ve bir bileşiğin geometrisini tarif etmez.

Periyodik tablodaki kimyasal elementin konumuna bakarak değerliği belirleyebiliriz. Periyodik tablo, kimyasal elementleri atomun en dış kabuğundaki elektron sayısına göre düzenledi. En dış kabuktaki elektron sayısı da atomun değerliğini belirler. Örneğin, periyodik tablodaki grup 1 elemanları en dıştaki bir elektrona sahiptir. Bu nedenle, yer değiştirmesi için bir elektronu veya bir hidrojen atomu ile kombinasyonu vardır. Böylece, değerlik 1'dir.

Ayrıca, bir bileşiğin kimyasal formülünü kullanarak değerliliği belirleyebiliriz. Bu yöntemin temeli sekizli kuralıdır. Sekizli kuralına göre, bir atom, kabuğu elektronlarla doldurarak veya ekstra elektronları çıkararak en dıştaki kabuğunu tamamlama eğilimindedir. Örneğin, NaCl bileşiğini ele alırsak, Na'nın değeri birdir, çünkü en dış kabuktaki bir elektronu çıkarabilir. Benzer şekilde, Cl'in değeri de birdir çünkü sekizlisini tamamlamak için bir elektron kazanma eğilimindedir.

Bununla birlikte, oksidasyon sayısı ve değerlik terimleriyle karıştırılmamalıyız çünkü oksidasyon numarası, bir atomun onunla taşıyabileceği yükü tanımlar. Örneğin, azotun değeri 3'tür, ancak oksidasyon sayısı -3 ila +5 arasında değişebilir.

Ücret nedir?

Yük, proton sayısı eksi bir atomdaki elektron sayısıdır. Genellikle, bu iki sayı birbirine eşittir ve atom nötr formda meydana gelir.

Bununla birlikte, bir atomun kararsız bir elektron konfigürasyonu varsa, elektron kazanarak veya çıkararak iyonlar oluşturma eğilimindedir. Burada, eğer bir atom elektron kazanırsa, bir elektronun negatif bir yükü olduğu için negatif bir yük alır. Bir atom bir elektron kazandığında, atomda bu yükü dengelemek için yeterli proton yoktur; dolayısıyla atomun yükü -1'dir. Ancak, atom bir elektronu çıkarırsa, ekstra bir proton vardır; böylece atom +1 yükü alır.

Değerlik ve Yük Arasındaki Fark Nedir?

Değerlik bir atomun reaktivitesini gösterirken, yük bir atomun nasıl tepki verdiğini gösterir. Dolayısıyla, değerlik ve yük arasındaki temel fark, değerlik bir kimyasal elementin başka bir kimyasal element ile birleşebilme yeteneğini gösterirken yük, kimyasal bir element tarafından kazanılan veya çıkarılan elektron sayısını gösterir.

Dahası, değerlik değeri artı veya eksi işareti içermezken, iyonun elektronları çıkararak oluşması durumunda yükün artı işareti ve atomun elektron kazanması durumunda eksi işareti vardır.

Aşağıdaki grafik değer ve yük arasındaki farkı özetler.

Tablo Şeklinde Değerlik ve Yük Arasındaki Fark

Özet - Valency

Değer, bir atomun reaktivitesini verirken, yük bir atomun nasıl reaksiyona girdiğini tanımlar. Özet olarak, değerlik ve yük arasındaki temel fark, değerlik, bir kimyasal elementin başka bir kimyasal element ile birleşebilme yeteneğini gösterirken, yük, bir kimyasal elementin kazandığı veya uzaklaştırdığı elektron sayısını gösterir.

Referans:

1. Helmenstine, Anne Marie. “Değerlik veya Değerlik Nedir?” ThoughtCo, 21 Mart 2019, Burada bulunabilir.

Görünüm inceliği:

1. “Elementlerin Periyodik Tablosu” Dmarcus100 - Commons Wikimedia üzerinden kendi çalışması (CC BY-SA 4.0)
2. “İyonlar” Jkwchui tarafından - Commons Wikimedia üzerinden kendi çalışması (CC BY-SA 3.0)