Tanıklık ve Tanıklık
 

Hukuk alanına gelince, tanıklık ile tanıklık arasındaki fark büyük önem taşımaktadır. Hepimizin bildiği gibi, Hukuk alanında aynı anlama sahip ama yine de ince ayrımları olan birçok terim vardır. Bir kez 'Tanıklık' ve 'Tanıklık' terimlerinin bu noktayı en iyi şekilde ifade ettiğini söyleyebiliriz. Birçoğumuzun, aslında, ikisi arasında küçük bir fark olduğunda, terimleri genellikle bir ve aynı şey olarak anladığımız bir muamma sunarlar. Bu fark o kadar incedir ki, bir karışıklık izi ile sonuçlanan ayrımı neredeyse bulanıklaştırır. Çoğumuz, geleneksel olarak mahkemede bir tanığın yeminli beyanını veya bir mahkeme huzurunda yemin veya onaylanan bir kişi tarafından yapılan bir beyanı ifade eden 'Tanıklık' terimini biraz tanıyoruz. Bununla birlikte, ‘Tanıklık’ teriminin, özellikle yasal bağlamda tanımlanması, çoğumuzun bildiği bir şey değildir.

Tanıklık nedir?

Yukarıda belirtildiği gibi, Tanıklık geleneksel olarak yemin veya tasdik altındaki bir tanık tarafından ciddi bir beyan olarak tanımlanır. Bu beyan genellikle bir mahkeme huzurunda yapılır. Bir Tanıklık tipik olarak yazılı veya sözlü olarak verilebilir, ancak ikincisi daha popüler bir bildirim yöntemidir. Tanık tarafından yapılan bu beyan, belirli bir olay, durum veya olayla ilgili gerçeklerin ifadesini içerir. Ayrıca, bir davadaki belirli bir gerçeği veya gerçekleri kanıtlamak için verilen bir kanıt türü olarak kabul edilir. Bir kişi yemin veya olumlama altında böyle bir beyanda bulunduğunda, gerçeği beyan etmeye yemin ettiğine veya söz verdiğine dikkat edin. Bu nedenle, yanlış beyanda bulunduğu veya yanlış veya yanlış gerçekleri belirlediği saptanan bir kişi, yalan beyanla suçlanacaktır.

Tanıklık ve Tanıklık Arasındaki Fark

Tanıklık nedir?

Yaygın olarak, 'Övgü' terimi genellikle bir kişinin karakterinin veya vasıflarının yazılı veya sözlü önerisine veya bir hizmetin veya ürünün değerine ilişkin olarak kullanılır. Bu tanım kişisel bir görüşü ifade ettiği veya kişisel takdir veya onay ifadesini oluşturduğu için öznel bir yönü ifade eder. Bununla birlikte, yasal bir bağlamda, biraz farklıdır. Geleneksel olarak, Hukukta bir Beyanname, belirli bir gerçeği, gerçeği veya iddiayı desteklemek için verilen yazılı bir ifadeyi ifade eder. Bir Görüşün sözlü olarak verilebileceğini ve yazılı formla sınırlandırılması gerekmediğini belirtmek önemlidir. Bir Tanıklığı yazılı veya sözlü onay veya daha basit bir ifadeyle, belirli bir gerçeğin veya iddianın onayı olarak düşünün. Bazı durumlarda, Tanıklık, bir tanığın Tanıklığını destekleyen bir ifadeyi veya başka bir deyişle bir tanık tarafından belirtilen gerçekleri destekleyen ifadeyi ifade eder.

Testimony ve Testimonial arasındaki fark nedir?

• Tanıklık, bir mahkeme huzurunda yemin veya tasdik altındaki bir kişi tarafından yapılan beyanı ifade eder.

• Öte yandan, referans, belirli bir gerçeği, gerçeği veya iddiayı desteklemek için yapılan bir ifadeyi ifade eder.

• 'Tanıklık' terimi, bir tanığın yasal takibatta yaptığı ifadeyi oluşturmaktadır.

• Bunun aksine, bir Övgü, bir Öyküyü desteklemek için kullanılan bir çeşit ya da bir şey olarak kullanılır.

Görüntüler Nezaket:


  1. Jeremy112233 tarafından ifade verilmesi (CC BY 3.0)