Prime vs Kompozit Sayılar

Matematik, kavramları anlayanlar için eğlenceli olabilir, ancak rahatlıkla alan kişiler için bir kabus olabilir. Bu, oldukça basit ve anlaşılması kolay olan asal ve kompozit sayı kavramına çok iyi uygulanır. Ancak bu iki sayı türü arasında ayrım yapamayanlar, matematik sınavlarında genellikle perişan olurlar. Bu makale, asal sayı ile bileşik sayı arasındaki farkları vurgulayacak, böylece okuyucuların zihinlerinde netleşecektir.

asal sayılar

Doğal sayıların ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Birinden sonraki tüm sayılara doğal sayılar denir ve

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Şimdi Bir Asal Sayı, kendisiyle veya biriyle bölündüğünde hiçbir kalıntı bırakmayan doğal bir sayıdır. Asal sayı, bu iki sayı dışında herhangi biri tarafından bölünemez. Bu, asal bir sayının sadece iki faktörünün var olduğu anlamına gelir, çünkü başka bir sayıyla bölünemez. Örnek üzerinden bakalım.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Bileşik sayılar

Kendinden başka herhangi bir sayı ile bölünebilen herhangi bir doğal sayıya bileşik sayı denir. Örnekler alalım.

9, 9 ve 1 dışında 3 ile bölünebilen bir sayıdır, yani bileşik sayıdır. Aynı şey, kendisinden ve 1'den başka bir sayı ile bölünebildikleri için yaklaşık 8, 10, 12, 15, 18 veya diğer benzer sayılar için söylenebilir.

İlginç bir şekilde, 2 hariç, diğer tüm asal sayılar tek sayılardır, örneğin, 3, 5, 7, 11, 13, 17, vb. 2'den büyük ve 2'ye bölünebilir tüm tamsayılar bileşik sayılardır. Benzer şekilde, 5 asal bir sayı olmasına rağmen, 5 ile biten ve 5'ten büyük tüm sayılar bileşik sayılardır.

0 ve 1, asal veya bileşik sayılar değildir.

Asal ve Kompozit Sayılar arasındaki fark nedir • Sadece onunla bölünebilen tüm doğal sayılara 1 asal sayı denir. Bu, kendisinden ve diğerinden başka faktörleri olmadığı anlamına gelir. • Kendileri dışında en az bir faktörü ve 1 tanesi hariç tüm doğal sayılara bileşik sayılar denir. • 2 en küçük asal sayıdır. • 5 ile biten ve 5'ten büyük tüm sayılar bileşik sayılardır.