İrrasyonel ve Rasyonel Sayılar

Rasyonel sayı ve irrasyonel sayı hem gerçek sayıdır. Her ikisi de belirli bir süre boyunca belirli bir miktarı temsil eden değerlerdir. Matematik ve sayılar herkesin çayı değildir, bu nedenle bazen bazı insanlar hangisinin rasyonel ve hangisinin irrasyonel bir sayı olduğunu ayırt etmeyi kafa karıştırıcı bulur.

Rasyonel sayı

Rasyonel bir sayı aslında y veya paydanın sıfır olmadığı iki x / y tamsayısının bir kısmı olarak ifade edilebilen herhangi bir sayıdır. Payda bire eşit olabileceğinden, tüm tam sayıların rasyonel bir sayı olduğu sonucuna varabiliriz. Rasyonel kelimesi başlangıçta oran oranından türetilmiştir çünkü her ikisi de tamsayı olduğu göz önüne alındığında yine x / y oranı olarak ifade edilebilirler.

İrrasyonel sayı

Mantıksız sayılar, isminin ima edebileceği gibi, rasyonel olmayan sayılardır. Bu sayıları kesir biçiminde yazamazsınız; ondalık formda yazabilirsiniz. Mantıksız sayılar, rasyonel olmayan gerçek sayılardır. İrrasyonel sayıların örnekleri aşağıdakileri içerir: altın oran ve 2'nin kare kökü, çünkü tüm bu sayıları kesir biçiminde ifade edemezsiniz.

İrrasyonel ve Rasyonel Sayılar Arasındaki Fark

İşte rasyonel ve irrasyonel sayılar hakkında öğrenmesi gereken bazı farklılıklar. İlk olarak, rasyonel sayılar kesir olarak yazabileceğimiz sayılardır; kesir olarak ifade edemediğimiz bu sayılara aynı pi gibi irrasyonel denir. 2 sayısı rasyonel bir sayıdır, ancak karekökü değildir. Kesinlikle tüm tam sayıların rasyonel sayılar olduğunu söyleyebiliriz, ancak tüm tam sayı olmayanların mantıksız olduğunu söyleyemeyiz. Yukarıda belirtildiği gibi, rasyonel sayılar kesir olarak yazılabilir; ancak ondalık sayı olarak da yazılabilir. Mantıksız sayılar ondalık sayı olarak yazılabilir, kesir olarak yazılamaz.

Yukarıda belirtilenlere bakmak, bu ikisi arasındaki farkın ne olduğunu öğrenmek için kaçabilir.

Kısaca: • Tüm tamsayılar rasyonel sayılardır; ancak bu, tamsayı olmayanların tümünün mantıksız olduğu anlamına gelmez. • Rasyonel sayılar hem kesir hem de ondalık olarak ifade edilebilir; irrasyonel sayılar ondalık olarak ifade edilebilir ancak kesir biçiminde olamaz.