İK ve Halkla İlişkiler (PR)

İK ve Halkla İlişkiler veya Halkla İlişkiler, kurumsal dünyada çok sık karşılaşılan terimlerdir. Her ikisi de yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için bir kuruluş tarafından kullanılır. İK İnsan kaynakları anlamına gelir ve bir kuruluşun çalışanları ya da çalışanları ile ilgilidir, ancak şimdi bütün bir ülkenin insan potansiyelini ifade etmektedir. Halkla İlişkiler halkla ilişkilerden yoksundur ve şirketin insanlar arasında iyi bir imaj oluşturmak için politika ve stratejilerin etkin bir şekilde kullanılması ile ilgilidir. Bu makalede vurgulanan iki terim arasında farklılıklar vardır.

İK

Adından da anlaşılacağı gibi İK, insanları hammadde gibi kaynaklar olarak ele alır ve yönetim, kuruluş için daha fazla kar elde etmek amacıyla bu kaynağın etkinliğini artırmak için politikalar ve stratejiler planlar. Bu aynı zamanda çalışanların ihtiyaçlarını gözeterek ve refahlarına bakmak için planlar yaparak çalışanların verimliliğini artırmaya çalışan insan veya insan yönetimi olarak da bilinir. Mutlu ve memnun çalışanlar herhangi bir şirket için bir varlıktır ve sonuçta artan üretkenlik açısından sonuçta daha yüksek üretimle sonuçlanan herkesin göreceği sonuçlar vardır.

PR

Örgüt dışındaki kişilerle, özellikle de basın ve medya ile iyi ilişkiler sürdürmek, günümüzde her şirket için önemli bir işlevdir. Halkla İlişkiler halkın zihninde şirketin olumlu bir imajını oluşturmak için kurumun sosyal refah alanında yaptığı çalışmaları yansıtmayı kapsayan geniş bir konudur. Halkla ilişkiler, halkın gözünde kalacak basın bültenleri, medya kampanyaları ve reklamlar aracılığıyla dış dünyayla açık diyalog kurmanın etkili bir yoludur. Bugün imaj herhangi bir şirket için çok önemlidir ve bu amaca ulaşmak için hiçbir yoldan kaçınılmaz