Homojen ve heterojen arasındaki temel fark, homojen materyaller ve karışımların aynı homojen kompozisyona ve özelliklere sahip olmalarıdır, oysa heterojen materyaller ve karışımlar, homojen kompozisyona veya homojen özelliklere sahip değildir.

Homojen ve heterojen, onları kullandığımız bağlamla ayırt edebileceğimiz iki farklı kelimedir. Malzemeler, karışımlar, reaksiyonlar, vb. Homojen veya heterojen olabilir. Ancak bu ikisi arasındaki farkın belirlenmesindeki zorluk çoğunlukla karışımların sınıflandırılmasında ortaya çıkar.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Homojen Nedir 3. Heterojen Nedir 4. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Şeklinde Homojen - Heterojen

Homojen Nedir?

Homojen, sistem boyunca bir şeyin eşit olduğu anlamına gelir. Homojen materyalleri düşündüğümüzde, bileşimi ve özellikleri baştan sona aynıdır. Metaller, alaşımlar, seramikler ve plastikler homojen malzemeler kategorisine girer. Bu tür karışımlarda, karışık maddeleri tanımlayamayız çünkü karışım boyunca tek bir fazdadır ve bileşenleri ayrı ayrı gözlemleyemeyiz.

Örneğin, suda çözülmüş hava veya tuzu homojen karışımlar olarak alabiliriz. Homojen sıvı karışımlar “çözeltiler” dir. Ayrıca bir alaşım, homojen bir karışım olarak kabul edebileceğimiz katı bir karışımdır. Ayrıca bronz, bakır ve kalayın katı bir çözeltisidir. Ayrıca bu tip karışımların iyi bir örneğidir.

Ayrıca, bu karışımdaki bileşenleri mekanik yöntemlerle ayıramayız. Bir karışımın parçacık boyutu, homojenliğin doğasını etkiler. Homojen bir karışımda, parçacık boyutu atomik veya moleküler düzeydedir. Ayrıca, kimyasal reaksiyonlar göz önüne alındığında, aynı fazda homojen reaksiyonlar meydana gelir.

Heterojen Nedir?

Heterojen, sistem genelinde tekdüzelik olmadığı anlamına gelir. Homojen terimin zıttıdır. Örneğin, kompozit fiberglas heterojen bir malzemedir. Homojen malzemelerin aksine, bu malzemeler farklı yapılara ve farklı bileşimlere sahiptir.

Heterojen bir karışım alırsak, karışımda birden fazla bileşen içerdiği açıktır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, heterojen karışımlardaki bileşenler sadece mikroskopik seviyede görülebilir. Genellikle ancak her zaman değil, bu tür karışımlardaki bileşenleri mekanik bir yöntem kullanarak ayırabiliriz. Örneğin, su ve kum karışımı, sudaki sülfür süspansiyonu ve granit heterojen karışımlardır.

Bu karışımlarda, özellikler bütünüyle aynı değildir; dolayısıyla, özellik varyasyonuna bağlı olarak bu karışımdaki bileşenleri ayırabiliriz. Örneğin, yoğunluk değişimlerine veya farklı manyetik özelliklere bağlı olarak heterojen bir karışım olan plastik ve demir parçacıklarının bir karışımını ayırabiliriz. Heterojen karışımlar daha büyük partiküller içerir. Süspansiyonlar da bu kategoriye girer. Kimyasal reaksiyonlar durumunda, farklı aşamalarda heterojen reaksiyonlar meydana gelir.

Homojen ve Heterojen arasındaki fark nedir?

Homojen, sistem boyunca bir şeyin tekdüze olduğu anlamına gelirken heterojen, sistem boyunca tekdüzelik olmadığı anlamına gelir. Bu nedenle, homojen ve heterojen arasındaki temel fark, homojen materyaller ve karışımların, aynı homojen bileşim ve özelliklere sahip olmalarıdır, oysa heterojen materyaller ve karışımlar, homojen bileşim veya homojen özelliklere sahip değildir.

Ayrıca, parçacıkları homojen karışımlar halinde mekanik yöntemler kullanarak ayıramayız. Bununla birlikte, her zaman değil ama çoğu zaman parçacıkları heterojen karışımlarda mekanik yöntemler kullanarak ayırabiliriz. Homojen ve heterojen karışımlar arasındaki bir diğer önemli fark, atomik veya moleküler seviye parçacıklarının homojen karışımlarda bulunması, heterojen karışımlarda ise parçacıkların atomik veya moleküler seviyeden daha büyük olmasıdır.

Tablo Şeklinde Homojen ve Heterojen Arasındaki Fark

Özet - Homojen ve Heterojen

Homojen ve heterojen terimler, sırasıyla sistemlerin homojenliğini ve homojenliğini açıklar. Homojen ve heterojen arasındaki temel fark, homojen materyaller ve karışımların aynı homojen kompozisyona ve özelliklere sahip olmalarıdır, oysa heterojen materyaller ve karışımlar, homojen kompozisyona veya homojen özelliklere sahip değildir.

Referans:

1. Helmenstine, Anne Marie, Ph.D. “Heterojen ve Homojen Karışımlar Arasındaki Fark.” ThoughtCo, 24 Eylül 2018. Burada bulunabilir 2. “Homojen ve Heterojen Karışımlar.” Vikipedi, Wikimedia Vakfı, 24 Kasım 2018. Buradan erişebilirsiniz

Görünüm inceliği:

1. ”Commons Wikimedia üzerinden“ renkli geçiş metali çözümleri ”(Public Domain) 2.” Portakal suyu 1 edit1 ″ Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Ajansı tarafından - USDA, (Public Domain) Commons Wikimedia üzerinden