Dilbilgisi ve Noktalama İşaretleri

Dilbilgisi, kelimelerin kullanımını yöneten ve belirli bir dilde cümle oluşturan kurallar dizisidir. Aslında, dilbilgisi, bir kişinin kendisini bu dilde doğru bir şekilde ifade etmesine izin verdiği için dilin temel taşıdır. İngilizce öğrenmeyi şaşırtan bir başka noktalama işareti daha var. Bunun nedeni ikisi arasındaki çakışmadır. Ancak, bu makalede vurgulanacak farklılıklar vardır.

Dilbilgisi

Bir dil sistemine dilbilgisi denir. Sesleri, kelimeleri, cümleleri, noktalama işaretlerini, sözdizimini, morfolojiyi vb. Yöneten bir dizi kuraldır. Kendi dilleri olmayan bir dilde uzmanlaşmaya çalışanlar için dilbilgisi çalışması gereklidir. Gramer, bir kişinin kendisini belirli bir dilde doğru bir şekilde ifade etmesini mümkün kılar. Dilbilgisi kuralları, bir kişinin dilbilgisi olmadan tam bir kaos olacağı için başka bir kişiyle bir dilde iletişim kurmasını mümkün kılar. Dilbilgisi, insanların etkili bir şekilde anlamalarını ve iletişim kurmalarını sağlayan bir dilde standardizasyon yapar.

Noktalama

Virgül ve durak içermeyen bir metin okuduğunuzu düşünün. Noktalama işaretleri içermediği için metni okuyan hiçbir şey yapamazsınız. Yazılı bir metindeki noktalama işaretleri, metni yapılandırılmış ve organize edilmiş ve elbette okunabilir hale getirir. Noktalama işaretleri, metnin yapılandırılmasına ve düzenlenmesine yardımcı olan nokta, virgül, iki nokta üst üste işareti, noktalı virgül, soru işareti, ünlem işareti vb. Nerede duraklama vereceğinizi ve nerede vurgulanacağınızı biliyorsunuz, böylece yüksek sesle okurken başkalarının bir metnin gerçek anlamını bilmesini sağlayın.

Gramer ve Noktalama İşaretleri arasındaki fark nedir?

• Dilbilgisi, bir dili yöneten ve insanların kolayca öğrenmesine yardımcı olan bir dizi kuraldır.

• Dilbilgisi, etkili ve doğru iletişimi mümkün kılan bir dilin standartlaştırılmasını sağlar.

• Noktalama işaretleri bir metni düzenlemek ve yapılandırmak için nokta, virgül, iki nokta üst üste, soru işareti vb. Gibi bazı sembollerin kullanılmasıdır.

• Noktalama işaretleri dilbilgisinin bir parçasıdır.

• Noktalama işaretleri yüksek sesle okurken nerede duracağınızı ve nerede vurgulanacağınızı söyler.

• Noktalama işaretleri tonlamayı da netleştirir.

• Dilbilgisi kelimeler, yazımlar, sözdizimi, fonetik, sözcük biçimleri ve noktalama işaretlerinden oluşur.