Yanma ve yakma arasındaki temel fark, yanmanın, enerji üreten maddeler ve oksijen arasındaki reaksiyonu içermesi, yakma işleminin ise yanma yoluyla bir şeyin yok edilmesidir.

Hem yanma hem de yakma yanmaya işaret eder, ancak terimin uygulaması farklıdır. Yanma terimi kimyasal bir reaksiyonu belirtirken, yakma işlemi atık gibi malzemelerin tahrip edilmesini ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Yanma Nedir 3. Yakma Nedir 4. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Şeklinde Yanma ve Yakma 5. Özet

Yanma Nedir?

Yanma, maddelerin oksijenle reaksiyona girerek enerji ürettiği kimyasal bir reaksiyondur. Burada enerji, ışık enerjisi ve ısı enerjisi olmak üzere iki şekilde üretilir. Biz buna “yanma” diyoruz. Işık enerjisi bir alev olarak görünürken, ısı enerjisi çevreye salınır.

Tam ve eksik yanma olmak üzere iki tür yanma vardır. Tam yanmada, fazla oksijen vardır ve sınırlı sayıda ürün verir, yani yakıtı yaktığımızda, tam yanma karbondioksit ve suyu ısı enerjisiyle verir. Diğer yandan, tamamlanmamış yanma, reaksiyonun sonunda daha fazla ürün veren kısmi bir yanma işlemidir. Burada düşük miktarda oksijen kullanılır; yakıtı yakarsak, yakıtın eksik yanması karbondioksit, karbon monoksit ve suyu ısı ile verir. Bu enerjinin yanma yoluyla üretimi endüstrilerde çok önemlidir ve bu işlem ateş üretmek için de önemlidir.

Yakma nedir?

Yakma, bir şeyi yakarak yok etme işlemidir. Bu nedenle, yakma işlemini esas olarak atık yönetimi süreci olarak kullanıyoruz.

Ayrıca, bu işlem atıktaki organik maddenin yanmasını da içerir. Bu atık arıtma sürecini “termal arıtma” olarak sınıflandırıyoruz. Yakma işleminin nihai ürünleri kül, baca gazı ve ısıdır.

Yanma ve Yakma Arasındaki Fark Nedir?

Hem yakma hem de yakma işlemi benzer süreçlerdir. Yanma ve yakma arasındaki temel fark, yanmanın, enerji üreten maddeler ve oksijen arasındaki reaksiyonu içermesi, yakma işleminin ise yanma yoluyla bir şeyin yok edilmesidir. Ayrıca, tam ve eksik yanma olarak iki tip yanma vardır.

Ayrıca, son ürün olarak yakıtın tam yanması karbondioksit, su ve ısı verirken, eksik yanma karbon monoksit, karbondioksit, su ve ısı verir. Ancak, yakma işlemi nihai ürün olarak kül, baca gazı ve ısı verir. Yani, bunu yanma ve yakma arasındaki fark olarak da düşünebiliriz.

Tablo Şeklinde Yanma ve Yakma Arasındaki Fark

Özet - Yakma ve Yakma

Hem yakma hem de yakma işlemi benzer süreçlerdir. Yanma ve yakma arasındaki temel fark, yanmanın, enerji üreten maddeler ve oksijen arasındaki reaksiyonu içermesi, yakma işleminin ise yanma yoluyla bir şeyin yok edilmesidir.

Referans:

1. “Yakma”. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 31 Temmuz 2019, Burada bulunabilir.

Görünüm inceliği:

1. Pixabay üzerinden “62730” (CC0) 2. “Bölgesel ısıtma tesisi spittelau ssw crop1” Katılımcı tarafından kendi kendine çekilen bir görüntüden Gralo tarafından Kırpılmış - Kullanıcı tarafından kırpılmış: Katılımcı tarafından kendi kendine çekilen bir görüntüden Gralo (CC BY- SA 3.0) aracılığıyla Commons Wikimedia