Temel Fark - TCMB ve REBT
 

CBT ve REBT, zihinsel problemleri olan bireyleri tedavi etmek için yaygın olarak kullanılan iki tür psikoterapidir. TCMB Bilişsel Davranışçı Terapi anlamına gelir. REBT, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi anlamına gelir. TCMB, psikoterapi için kullanılan bir şemsiye terim olarak anlaşılmalıdır. Öte yandan, REBT, CBT oluşumunu etkileyen daha önceki psikoterapi formlarından biridir. Bu, TCMB ve REBT arasındaki temel farktır. Bu makalede, bu iki psikoterapötik yöntem üzerinde durulurken, fark vurgulanmıştır.

TCMB nedir?

TCMB Bilişsel Davranışçı Terapiyi ifade eder. Bilişsel davranışçı terapi, zihinsel sorunlardan muzdarip olanları tedavi etmek için kullanılan psikoterapötik bir yöntemdir. Bu terapi çeşitli zihinsel problemler için kullanılabilir. Depresyon ve anksiyete bozuklukları, bu tedavinin kullanılabileceği en yaygın sorunlardan ikisidir.

Bilişsel davranışçı terapinin ana fikri düşüncelerimizin, hislerimizin ve davranışlarımızın birbiriyle bağlantılı olmasıdır. Bu, düşünme, hissetme ve davranış şeklimizin birbiriyle ilişkili olduğunu açıklar. Burada, psikologlar düşüncelerimizin rolünü özellikle vurgulamaktadır. Düşüncelerimizin davranışlarımız ve duygularımız üzerinde büyük bir etkisi olabileceğine inanıyorlar. Bu yüzden olumsuz düşünceler aklımızı istila ettiğinde; insan vücudunda davranışsal ve duygusal değişiklikler de vardır.

TCMB, bireye olumsuz düşünceleri ve davranışları tanımlayarak ve anlayarak psikolojik sıkıntıyı azaltmasına yardımcı olur. Ayrıca kişinin psikolojik sıkıntıyı azaltacak ve genel refahı artıracak alternatif formlar bulmasına yardımcı olur.

TCMB ve REBT Arasındaki Fark

REBT nedir?

REBT, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapiyi ifade eder. Bu, 1955'te Amerikalı psikolog Albert Ellis tarafından geliştirildi. Ellis'e göre, insanların kendileri ve etraflarındaki dünya hakkında farklı varsayımları var. Bu varsayımlar bir kişiden diğerine büyük ölçüde farklıdır. Bununla birlikte, bireyin sahip olduğu varsayımları, farklı durumlarda hareket etme ve tepki verme biçiminde önemli bir rol oynar. Burada Ellis, bazı bireylerin açıkça negatif olan ve bireysel mutluluğu yok edebilecek varsayımlara sahip olduğunu vurgular. Bunlar temel irrasyonel varsayımlar olarak adlandırıldı. Örneğin, her şeyde iyi olma ihtiyacı, sevilme ihtiyacı ve başarılı olma ihtiyacı böyle mantıksız varsayımlardır.

REBT aracılığıyla, bireye irrasyonel varsayımları anlayarak bu duygusal ve davranışsal sıkıntıların üstesinden nasıl gelineceği öğretilir. Bunun için Ellis, ABC'nin irrasyonel inanç tekniği olarak da bilinen ABC Modelini önerir. Bunun üç bileşeni var. Bunlar aktive edici olay (sıkıntıya neden olan olay), inanç (irrasyonel varsayım) ve sonuçtur (bireyin hissettiği duygusal ve davranışsal sıkıntı). REBT sadece zihinsel bozukluklar için değil, aynı zamanda bireyin hedeflerine ulaşmasına ve zor durumlarla başa çıkmasına yardımcı olmak içindir.

Temel Fark - TCMB ve REBT

TCMB ve REBT arasındaki fark nedir?

TCMB ve REBT tanımları:

CBT: CBT, Bilişsel Davranışçı Terapiyi ifade eder.

REBT: REBT, Akılcı Duygusal Davranışçı Terapiyi ifade eder.

TCMB ve REBT'nin Özellikleri:

Terim:

TCMB: TCMB bir şemsiye terimdir.

REBT: REBT spesifik bir terapötik yönteme karşılık gelir.

Ortaya çıkışı:

TCMB: TCMB'nin kökleri REBT ve CT'dir (Bilişsel Terapi).

REBT: REBT 1955 yılında Albert Ellis tarafından önerildi.

Anahtar fikir:

CBT: Bilişsel davranışçı terapinin ana fikri, düşüncelerimizin, hislerimizin ve davranışlarımızın birbiriyle bağlantılı olması ve düşüncelerimizin davranışlarımızı ve duygularımızı olumsuz yönde etkileyebileceğidir.

REBT: Anahtar fikir, insanların psikolojik sıkıntıya yol açan irrasyonel varsayımlara sahip olmasıdır.

Görünüm inceliği:

1. Urstadt - Photoshop tarafından “CBT'nin temel ilkelerini tasvir etme”. [CC BY-SA 3.0] Wikipedia üzerinden

2. Dengeli Yaşam Enstitüsü - Santa Monica Psikoterapisi Bliusa (Kendi çalışması) [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons aracılığıyla